bataljun


bataljun
m mil hist battalion (-bojna)
* * *
• battalion

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • bataljun — batàljūn m <G bataljúna> DEFINICIJA vojn. zast. vojnička jedinica manja od brigade, veća od čete [oklopni bataljun; padobranski bataljun; bataljun veze]; bojna ETIMOLOGIJA fr. bataillon …   Hrvatski jezični portal

 • batàljūn — m 〈G bataljúna〉 vojn. zast. jedinica rodova kopnenih vojski, načelno u sastavu brigade, može biti i samostalna; bojna [oklopni ∼; padobranski ∼; ∼ veze] ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • marš — mȁrš [b] (I)[/b] m <N mn màrševi> DEFINICIJA 1. a. ritmički, složan i ravnomjeran hod organizirane kolone; stupanje b. vojn. savlađivanje udaljenosti hodom kao osnovnim načinom kretanja [dug marš; naporan marš] 2. glazb., v. koračnica… …   Hrvatski jezični portal

 • bataljunski — batàljūnskī prid. DEFINICIJA koji pripada, koji se odnosi na bataljun ETIMOLOGIJA vidi bataljun …   Hrvatski jezični portal

 • bròjiti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. īm (se), pril. sad. jēći (se), gl. im. jēnje〉 1. {{001f}}utvrđivati koliko ima čega ili koga uzimajući pojedinačno 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}ubrajati se b. {{001f}}biti uzet u obzir; značiti 3. {{001f}}(∅) iskazati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bôjna — ž 〈G mn ā/ ī〉 vojn. 1. {{001f}}vojna jedinica sastavljena od satnija u domobranstvu do 1918. i u vojsci NDH 1941–1945. 2. {{001f}}jedinica kopnene vojske Republike Hrvatske; bataljun …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • hȍdnī — hȍdn|ī prid. pov. služb. (vojn. u domobranstvu do 1918) onaj koji hoda [∼i bataljun; ∼a satnija]; pješački …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • tȃbor — m 1. {{001f}}pov. a. {{001f}}otvoren prostor na kojem privremeno prebiva vojska (ob. pod šatorima) [turski ∼] b. {{001f}}bataljun vojske 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}jedna od zaraćenih ili suprotstavljenih strana ili sila [prijeći u neprijateljski …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • tabor — tȃbor m DEFINICIJA 1. pov. a. otvoren prostor na kojem se privremeno prebiva (ob. vojska); bivak b. na takvu mjestu podignut logor [rimski tabor] 2. pren. a. jedna od zaraćenih ili suprotstavljenih strana ili sila [prijeći u neprijateljski tabor] …   Hrvatski jezični portal

 • brojiti — bròjiti (koga, što, se) nesvrš. <prez. īm, pril. sad. jēći, gl. im. jēnje> DEFINICIJA 1. utvrđivati koliko ima čega ili koga uzimajući pojedinačno; brojati 2. (se) a. ubrajati se b. biti uzet u obzir; značiti 3. (Ø) iskazati se u količini… …   Hrvatski jezični portal

 • bojna — bȏjna ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA vojn. 1. vojna jedinica sastavljena od satnija u domobranstvu do 1918. i u vojsci NDH 1941 1945. 2. jedinica kopnene vojske Republike Hrvatske; bataljun ETIMOLOGIJA vidi boj …   Hrvatski jezični portal